E tō mātou Matua

E tō mātou Matua

Homai tō aroha

Whakapaingia ēnei kai

Hui ē taiki ē