Kia tau

Kia tau ki a tatou katoa

Te atawhai o to tatou ariki a Ihu Karaiti

Me te aroha o te atua

Me te whiwhingatahitanga ki

te wairua tapu

Ake, ake ake ai

Amine