Piriponotia

Piriponotia (C)

 

 Piriponotia i roto i nga mahi

 Mahi tipuna, mahi wairua hoki

 Kia marama ai

 Te hinengaro o te iwi Maori

 

 Aue e honoa

 Nga hau e wha

 O te motu

 Ki te ara whakaaro nui

 O tatou