Rona

C   Takoto ana au 

   Ki te moenga uriuri. 

Am   Tu ake au 

   Titiro ki te atarau. 

 

C   Kei runga ra, 

   Te marama e whiti ana 

Am   Kei hea Rona 

   Kei roto ra.

 

F   Piri ki te taha, 

G   Piri ki te ngai-o.

 

C   Aue ra 

Am   E Rona e

FGC  Aue Rona hi!