Te Aroha

Te aroha

Te whakapono

Me te rangimarie

Tātou tātou e