Utaina

Utaina 

Utaina mai ngā waka 

Ngā waka o te motu 

Tōia mai rā ki uta 

Ki te takoranga. 

A hiki nuku, hiki e 

Hiki rangi, runga e 

Tēnā, tēnā rā 

koutou katoa.  

 

A utaina a hi, A utaina a hi

 

Utaina mai ngā iwi 

0 te motu 

Ki runga Koraunui e tau nei

 

A hiki 'nuku e! A hiki rangi e! 

A hiki rangi e! A hiki 'nuku e! 

I! A! Ha! Ha! 

 

Ka hikitia i tā nga iwi 

Ka hapainga tāna waka 

Aue! Aue! Aue! Ha! 

Aue! Aue! Aue! Ha! Hi!