Whakapaingia ngā hua

Whakapaingia ngā hua

ō Papa, ō Rongo, ō Haumie

Hei oranga i o mātou tinana

Hei whangaia hoki i ō mātou wairua

Haumi ē hui ē taiki ē