Whakataka te hau

Whakataka te hau ki te uru

Whakataka te hau ki te tonga

Kia mākinakina ki uta

Kia mātaratara ki tai

E hī ake ana te atakura

He tio, he huka, he hau hū

Tīhei mauri ora!

 

Cease the winds from the west

Cease the winds from the south

Let the breeze blow over the land

Let the breeze blow over the ocean

Let the red-tipped dawn  come with a sharpened air

A touch of frost, a promise of a glorious day